Pergotime tvillingar

Pergotime tvillingar kan det vara något?

När du får en behandling mot din ofrivilliga barnlöshet med Pergotime ökar din risk att bli gravid med tvillingar.

Vissa säker att det är en risk, andra (kanske också du) skulle säga att det är en chans.

Här läser du för att veta hur det fungerar med Pergotime tvillingar. Du får reda på hur stor risken/chansen är att du blir gravid med mer en ett foster. Du slipper fundera på varför det är vanligt med flerbörd (tvillingar, trillingar eller fler) när du behandlas med Pergotime.

En av tio svenska kvinnor får tvillingar efter behandling med Pergotime

Pergotime tvillingar
Drömmer du om söta tvillingar? Sannolikheten att du blir gravid med Pergotime tvillingar är 10 procent.

När du behandlas med detta läkemedel så ökar sannolikheten för dig att bli gravid med mer en ett barn.

Din läkare skulle säga att du har fått en flerbörd. För oss vanligt folk så betyder flerbörd helt enkelt att du har blivit gravid mer fler än ett barn.

Sannolikheten för att just du blir gravid med tvillingar som effekt av din behandling med Pergotime är cirka 10 procent. Det betyder allstå att 1 av 10 kvinnor som tar Pergotime blir gravida med tvillingar (eller trillingar, se nedan). Det kan du jämföra med kvinnor som blir gravida naturligt. Av dessa kvinnor så blir cirka 1 av 100 gravida med tvillingar.

Chansen att du får tvillingar är allstå cirka 10 gånger större vid en behandling med Pergotime.

Skulle du få tvillingar efter att du har genom gått en behandling med Pergotime så får du alltid tvåäggstvillingar.

Att du får tvåäggstvilling betyder att två av dina ägg har blivit befruktade av två helt olika spermier. Det betyder att dina barn kommer att bli helt olika. Dina två tvillingar skulle också kunna vara en pojke och en flicka.

Att en kvinna släpper två ägg samtidigt som kan bli befruktade är rätt ovanligt och något som till viss utsträckning är ärftligt. När du tar dina tabletter med Pergotime så stimuleras din ägglossning relativt mycket vilket gör att du kan släppa flera befruktningsdugliga ägg (även om du aldrig skulle göra det under normala omständigheter).

Detta är anledningen till att din risk/chans att blir gravid med tvillingar ökar vid en behandling med Pergotime.

Du kan få trillingar av Pergotime

Även om jag uteslutande har pratat om Pergotime tvillingar ovan så säger egentligen din läkare sannolikheten ökar för flerbörd.

Flerbörd betyder inte bara tvillingar. Flerbörd kan också betyda trillingar.

Allstå, sannolikheten att du skulle bli gravid med trillingar ökar även den när du behandlas med Pergotime.

Sannolikheten att för att du ska bli gravid med trillingar är dock mycket liten. I Sverige är den naturliga förekomsten av (naturliga) trillingfödslar cirka 1 på 8000 födslar.

Tar du Pergotime så ökar denna sannolikhet något. Men fortfarande är sannolikheten för att du skulle bli gravid med trillingar mycket liten i jämförelse med tvillingar.

Tyvärr kan jag inte ge dig några siffror gå exakt hur stor risken/chansen är att du blir gravid med trillingar. Hur jag än har letat har jag inte hittat några tillförlitliga siffror på detta.

Mer som du kan ha glädje av att veta (utöver Pergotime tvillingar)

Ska du, eller behandlas du, med Pergotime?

Här kan du läsa vidare om de 2 vanligaste Pergotime biverkningarna. Som du har läst ovan så ökar sannolikhen för pergotime tvillingar på grund av att din ägglossning påverkas, klicka här för att läsa mer om hur Pergotime fungerar och påverkar din kropp.