Innan du tar Pergotime

Om du läser den här sidan så får reda på ett par viktiga saker som du ska tänka på innan du börjar en behandling med Pergotime. Du undviker att utsätta dig för onödiga risker genom att vara ovetande om fall när du absolut ska undvika Pergotime.

Liksom andra läkemedel som du kanske har kommit i kontakt med så påverkar Pergotime viktiga funktioner i din kropp. Det betyder att när du tar läkemedlet så kan det andra funktioner än de avsedda påverkas (klicka här för att läsa mer om Pergotime biverkningar). När du tar tabletter med Pergotime så är riskerna med allvarliga biverkningar relativt små.

Dock så finns det ett antal situationer när Pergotime kan vara direkt farligt för dig. Dessa fall är dock rätt ovanliga som tur är!

Dina äggstockar kan vissa situationer överreagera på din behandling. Det kan leda till att du upplever smärta i din mage. Kontakta alltid din läkare om du upplever magsmärtor. Han eller hon kan avgöra om din behandling kan fortgå.

Utsätts du för mycket långvarig behandling med Pergotime så kan din risk för äggstockscancer öka.

I dessa 13 situationer ska du INTE ta Pergotime

Om du har eller är i någon eller några av de situationer som jag har listat nedan ska du inte ta Pergotime. Det kan leda till allvarliga biverkningar för dig.

Berätta alltid för din läkare om du känner igen dig i något i listan nedan. Normalt så har han eller hos förstås koll på detta så det finns ingen anledning för dig att oroa dig i onödan.

Du ska inte använda Pergotime om:

 • du är överkänslig eller allergisk mot klomifencitrat
 • du är överkänslig eller allergisk mot något av innehållsämnen i Pergotime (se nedan)
 • du ammar eller är gravid
 • du har haft eller har något form av leversjukdom
 • du lider av onormala underlivsblödningar av okänd anledning
 • du har drabbats av cancer i ditt könsorgan
 • du har ovarialcysta (blåsbildning på dina äggstockarnar)
 • du har endometrios (livmoderslemhinnevävnad utanför din livmoder)
 • du har drabbats av en blodkoaguleringssjukdom
 • dina äggstocka är icke fungerande
 • du har problem så som nedsatt funktion av dina binjurar eller din sköldkörtel
 • du har drabbats av tumör i din hjärna
 • du tidigare har drabbats av synstörningar vid behandling med Pergotime

Är du allergisk mot något av följande innehåll i Pergotime ska du inte ta läkemedelet: klomifencitrat, natriumstärkelseglykolat, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, magnesiumstearat eller kolloidal kiseldioxid.

Har du redan ägglossning? Då behöver du inte ta Pergotime.

Det kan vara bra att veta att det inte finns någon anledning för dig att ta Pergotime om du redan har ägglossningar som fungerar.

Det är en vanlig missuppfattning att Pergotime är ett allmänt fertilitetshöjande medel. Det är allstå inte fallet.

Har du normal ägglossning så finns det ingen anledning för dig att behandlas med Pergotime.

Tar du andra läkemedel till exempel graviditetshormon?

Tänk på att alltid tala om för din läkare om du nyligen (eller fortfarande) tar något speciellt läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka din behandling med Pergotime negativt. Din läkare kan avgöra om du kanske behöver sluta med ditt andra läkemedel eller om du kanske måste vänta innan du kan påbörja din behandling med Pergotime.

Särskilt viktigt är det om du redan tar någon form av graviditetshormon. Till exempel så kallade koriogonadotropiner.

För minska din risk sak du vara extra försiktig i dessa 5 fall

I dessa fem fall ska du vara extra försiktig med att ta Pergotime:

 • du har tidigare haft någon form av leversjukdom
 • du tidigare har haft någon form av äggledarsjukdom
 • du har drabbats av blåser på dina äggstockar (PCOS eller polycystiskt ovariesyndrom)
 • du är osäker på om du redan är gravid (innan behandling ska du vara 100 % säker på att du inte är gravid)
 • din partner har onormal spermieproduktion

Du ska heller inte ta Pergotime om du ammar.

Mer om din ägglossning, eventuella biverkningar och tvillingar

Klicka här för att läsa mer om Pergotime. Eller klicka här för att läsa om Pergotime biverkningar.