Pergotime biverkningar

Pergotime biverkningar kan drabba dig i vissa fall.

Här kan du läsa all information som jag har samlat om olika biverkningar av Pergotime. Efter att själv ha kommit i kontakt med Pergotime för att behandla vår ofrivilliga barnlöshet ville jag veta ALLT om hur det skulle påverka mig.

Här kan du ta del av information som gör dig tryggare. Du slipper att spendera timtals på att surfara runt och läsa otillförlitlig information på olika sajter. Istället får du allt direkt all den information som jag själv skulle ha velat veta.

Om du drabbas av Pergotime biverkningar

Pergotime biverkningar
En vanlig biverkning som du kan drabbas av vid behandling med Pergotime är magsmärtor som effekt av att dina äggstockar blir förstorade.

Det är inte säkert att du kommer att märka av något särskilt av din behandling.

Alla får inte biverkningar av Pergotime.

Skulle du drabbas av någon negativ effekt av Pergotime så är det i nästan alla fall helt ofarligt och övergående. Det betyder helt enkelt att du inget särskilt behöver göra. Du är inte heller utsatt för någon särskilt allvarlig risk.

I vissa ovanliga fall kan du dock drabbas av mer eller mindre farliga biverkningar. Det är dock mycket ovanligt.

Du ska alltid vara uppmärksam på om din kropp och hur du reagerar när du tar dina tabletter med Pergotime. Pergotime biverkningar som du upplever blir värre och starkare över tiden ska du alltid prata med din läkare om.

Biverkningar som inte nämns här eller i informationsbladet som du får med dina tabletter ska du också alltid berätta om för din läkare.

Dina eventuella Pergotime biverkningar försvinner alltid direkt efter att du har slutat att ta dina tabletter. Det, plus tanken på att bli gravid, hjälpte mig när jag behandlades med Pergotime och kände av en del negativa effekter (jag fick ont i magen).

Dessa 2 Pergotime biverkningar drabbar 10 % av alla kvinnor

När du får en behandling med Pergotime så riskerar du framför allt att drabbas av två vanliga biverkningar.

Dessa biverkningar är listade som mycket vanliga. Det betyder att risken att du kommer att drabbas är större än 1 på 10.

En av tio kvinnor som tar tabletter med Pergotime drabbas allstå av någon av dessa två biverkningar:

 • Förstorade äggstockar (som i sin tur kan leda till magsmärtor)
 • Blodvallningar (plötsliga värmeattacker som i sin tur kan leda till onormala svettningar)

Drabbas du av blodvallningar så kan det i sällsynta fall också leda till att du upplever hjärtklappning och ibland också sömnsvårigheter.

Topp 11 Pergotime biverkningar som kan drabba dig

Förutom att du kan drabbas av förstorade äggstockar och blodvallningar så kan du drabbas av ett antal andra relativt vanliga biverkningar.

Dessa biverkningar hittar du listade som vanliga. Vanliga Pergotime biverkningar riskerar du att drabbas av i fler än 1 av 100 behandlingar.

Vanliga biverkningar som du kan drabbas av:

 • Du kan drabbas av huvudvärk
 • Du kan drabbas av yrsel
 • Du kan känna dig illamående
 • Du kan drabbas av kräkningar
 • Du kan känna av buksmärtor
 • Du kan få onormala underlivsblödningar
 • Du kan få blåsbildningar på dina äggstockar
 • Du kan drabbas av ömmande bröst
 • Du kan känna onormal nervositet
 • Du kan drabbas av sömnlöshet
 • Du kan märka av synstörningar

Det är trots allt relativt ovanligt att du drabbas på något svårt negativt sätt. Du ska också veta att alla biverkningar av Pergotime försvinner direkt efter att du avslutat din behandling.

7 mindre vanliga biverkningar som du också kan drabbas av

När du tar Pergotime så kan du i mindre vanliga fall även drabbas av ytterligare ett par olika typer av biverkningar.

Dessa är mindra vanliga. Mindra vanliga innebär att risken att du drabbas är mindre är 1 %. Det innebär att mindre än 1 kvinna av 100 drabbas av dessa. Risken är allstå relativt liten att du skulle märka av någon av dessa negativa effekter.

 • Du kan drabbas av depression
 • Du kan få onormala humörsvängningar
 • Du kan drabbas av nässelfeber
 • Du kan få allergiska hudutslag
 • Du kan drabbas av övergående håravfall
 • Du kan känna dig onormalt trött
 • Du kan drabbas av viktökning

Liksom för de vanligare Pergotime biverkningarna så är dessa övergående och försvinner alltid av sig själva så fort du avslutar din behandling med Pergotime.

Mycket ovanliga negativa effekter av Pergotime

Du kan i mycket ovanliga fall drabbas av blodpropp som effekt av att du tar dina Pergotime tabletter.

Ytterligare en mycket ovanlig effekt av att du behandlas med Pergotime är att du drabbas av kramp.

Risken att det händer just dig är dock MYCKET liten.

Du kan själv läsa på bipacksedeln till dina tabletter att risken är listan som sällsynt. Det innebär att mindre än 1 på 1000 kvinnor drabbas (din risk är allstå mindre än 1 promille)

Hur du får mer kunskap

Klicka här för att läsa mer om Pergotime biverkningar, chansen/risken att du får tvillingar och hur din ägglossning påverkas så att du kan bli gravid.